Обласне Комунальне Некомерційне Підприємство

Чернівецький Обласний Медичний Діагностично-Реабілітаційний Центр

м. Чернівці, вул, Небесної Сотні, 5а

fb google

Пн-Пт: 8:00 - 18:00

Сб: 8:00 - 13:00

Інженерний відділ і відділ АСУ

В інженерному відділі працюють 3 інженери з обслуговування медичної техніки та 1 інженер-метролог.

Інженерний відділ організовує і забезпечує:

 • проведення висококваліфікованого обслуговування технічних, комунікаційних і програмних засобів медичної та комп'ютерної техніки, інженерних комунікацій ОКНП "ЧОМДЦ";
 • освоєння та впровадження нових системних методів, продукції науково-технічного призначення,сучасних засобів медичної та комп'ютерної техніки, інженерних комунікацій;
 • обмін досвідом і налагодження виробничих контактів з іншими медичними установами України та закордонних держав;
 • підвищення кваліфікації персоналу у встановленому порядку;
 • систематичний аналіз якісних та кількісних показників роботи персоналу та контроль поточної діяльності;
 • нормування праці;
 • підбір, розміщення, підвищення кваліфікації, виховання кадрів;
 • дотримування норм етики та деонтології, правил внутрішнього трудового розпорядку, техніки безпеки і охорони праці, вимог експлуатаційної документації.

У відділі автоматизованої системи управління ОМДЦ працюють: керівник відділу АСУ, 1 інженер програміст з обслуговування програмно-прикладних засобів.

Відділ АСУ організовує і забезпечує:

 • функціонування прикладних програмних засобів та банків інформації у діагностичному центрі;
 • функціонування комп‘ютерної мережі;
 • обслуговування консолі файл-сервера локальної обчислювальної мережі;
 • контроль та нагляд за правильним збором, зберіганням і нарощуванням банків інформації;
 • методична робота з працівниками ОМДЦ по питаннях можливостей прикладних програмних засобів, виконання необхідних дій в складних ситуаціях;
 • контроль за збереженням та раціональним використанням обладнання та апаратури, технічно грамотну їх експлуатацію.
Інженерний відділ і відділ АСУ | ОКНП ЧОМДЦ