Обласне Комунальне Некомерційне Підприємство

Чернівецький Обласний Медичний Діагностичний Центр

м. Чернівці, вул, Небесної Сотні, 5а

fb google

Пн-Пт: 8:00 - 18:00

Сб: 9:00 - 14:00

Відділ функціональної діагностики

У відділі функціональної діагностики застосовуються методики з дослідження серцево-судинної, центральної і периферичної нервової системи, органів дихання, магістральних та периферичних судин. У відділі працює 17 лікарів, з них вищої категорії 16, другої - 1 та 17 сестер медичних, з них вищої категорії-10, другої 4.

Відділ очолює Гінгуляк Марія Олександрівна, лікар з функціональної діагностики вищої кваліфікаційної категорії, Заслужений лікар України, лауреат премії ім. Б.Л.Радзіховського:

Методи дослідження:
 • ЕКГ з фізичним навантаженням (тредміл-тест),
 • Моніторування ЕКГ по Холтеру,
 • Фонокардіографія,
 • Ультразвукове дослідження серця з кольоровою допплерографією,
 • Дуплексне сканування судин шиї, голови та кінцівок,
 • Допплерографічне дослідження шиї, голови та кінцівок,
 • Електроенцефалографія з картуванням,
 • Ехоенцефалоскопія,
 • Реоенцефалографія,
 • Реовазографія,
 • Оптична комп‘ютерна капіляроскопія,
 • Електронейроміографія,
 • Комп‘ютерна спірографія та риноманометрія.

Всі вище вказані методики доповнюються функціональними, фармакологічними пробами. Тільки за 1 рік у відділі функціональної діагностики обстежуються близько 82 тис.осіб, яким проводиться біля 100 тис.досліджень.

   Електрокардіографія (ЕКГ)

Це неінвазивний метод діагностики порушень ритму та провідності нервових збуджень по провідниковій системі серця, гіпертрофії шлуночків та передсердь, ішемічної хвороби серця, інфаркта міокарда та інших захворювань серця.

   Тредмілергометрія (тредміл-тест)

Тредмілергометрія (тредміл-тест) проба з дозованим фізичним навантаженням на тредмілі (кроко-біговій доріжці). Тест проводиться з метою діагностики прихованої ішемічної хвороби серця, а також для визначення толерантності пацієнтів до фізичного навантаження.

   Моніторування ЕКГ по Холтеру

Моніторування ЕКГ по Холтеру - один з найбільш поширених і доступних методів неінвазивної інструментальної діагностики аритмій і порушень провідності серця. Це тривала реєстрація ЕКГ в умовах повсякденної активності пацієнта з подвльшим аналізом отриманих даних.

   Фонокардіографія (ФКГ)

Фонокардіографія інструментальний метод дослідження серцево-судинної системи, заснований на реєстрації та аналізі звуків, які виникають на протязі серцевого циклу. Основними показами для проведення ФКГ є діагностика вроджених і набутих вад серця та диференційна діагностика серцевих шумів неясного характеру.

   Ехокардіографія з кольоровою допплерографією (ЕхоКГ)

ЕхоКГ з кольоровою допплерографією – один з найбільш інформативних та достовірних методів діагностики серця та судин, що дозволяє якісно та кількісно оцінити ступінь змін клапанного апарату, визначити розміри порожнин серця та товщину міокарда шлуночків, діагностувати захворювання перикарда та наявність внутрішньо-серцевих утворень, оцінити систолічну та діастолічну функцію лівого та правого шлуночків, тиск у легеневій артерії, характеризувати кровоплин в магістральних судинах.

   Кольорове дуплексне сканування (допплер судин) (КДС)

Кольорове дуплексне сканування (допплер судин) це ультразвукове дослідження судин, що дозволяє не тільки побачити судину, її стінки, оточуючі тканини, але і рух крові по судині, його напрямок, швидкість, перепони, які порушують нормальний кровоплин (бляшки, тромби та ін.). Дуплексне сканування надає достовірну інформацію про стан судин, дозволяє встановити або підтвердити діагноз і, найголовніше, допомогти правильно і адекватно спланувати подальше лікування.

Виконуються дослідження дуплексного сканування:
 • судин шиї,
 • судин голови,
 • артерій і вен верхніх та нижніх кінцівок.

   Ультразвукова допплерографія (УЗДГ)

Ультразвукова допплерографія включає обстеження магістральних артерій головного мозку, транскраніальну допплерографію, обстеження магістральних артерій верхніх та нижніх кінцівок, обстеження венозного відтоку нижніх кінцівок. УЗДГ обстеження дають змогу виявити та проводити динамічне спостереження стенотичних та оклюзивних процесів магістральних судин, венозних захворювань нижніх кінцівок (як вроджених так і набутих), гострих тромботичних уражень голови.

   Електроенцефалографія (ЕЕГ)

Електроенцефалографія метод реєстрації потенціалів біоелектричної активності головного мозку. На ЕЕГ отримуємо характеристику функціональних та органічних змін головного мозку.

   Ехоенцефалоскопія (ЕхоЕС)
 
Ехоенцефалоскопія метод дослідження внутрішньо-черепних структур за допомогою ультразвукових сигналів. Метод дає змогу виявити ознаки підвищення внутрішньо-черепного тиску (лікворної гіпертензії).
 
   Оптична комп‘ютерна капіляроскопія.
 
Оптична комп‘ютерна капіляроскопія – це неінвазивний метод візуалізації, дослідження та збереження зображення капілярів, що дає можливість зробити висновки про стан мікроциркуляції крові.
 
   Реовазографія (РВГ)
 
Реовазографія – це метод діагностики стану периферичних судин кінцівок, оцінки руху крові в них.
 
   Реоенцефалографія (РЕГ)
 
Реоенцефалографія – це метод дослідження церебральної гемодинаміки, що дає можливість отримати об‘єктивну інформацію про тонус, еластичність стінки і реактивність судин мозку.
 
   Електронейроміографія (ЕНМГ)
 
Електронейроміографія – це метод дослідження периферичної нервової системи шляхом реєстрації електричної активності.
 
   Комп‘ютерна спірографія
 
Комп‘ютерна спірографія – це метод графічної реєстрації статичних та динамічних легеневих об‘ємів при виконанні різних стандартизованих дихальних маневрів. Застосування фармакологічних проб дозволяє диференціювати обструктивну патологію легенів.
 
   Риноманометрія
 
Риноманометрія це сучасний метод дослідження вентиляційної функції носа (вимірювання назальних потоків та опору).