Обласне Комунальне Некомерційне Підприємство

Чернівецький Обласний Медичний Діагностично-Реабілітаційний Центр

м. Чернівці, вул, Небесної Сотні, 5а

fb google

Пн-Пт: 8:00 - 18:00

Сб: 8:00 - 13:00

Про заклад

Обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний медичний діагностичний центр" - це багатопрофільний амбулаторно-поліклінічний медичний заклад вищого рівня акредитації, який дає змогу провести комплексне і якісне обстеження до 700 пацієнтів на протязі робочого дня.

В структуру діагностичного центру входять:
Апарат управління;
2 спеціалізованих центри:

1.Обласний центр антенатальної охорони плоду та медичної генетики;

2.Обласний центр планування сім‘ї та репродукції людини;

12 підрозділів:

1.Прийому хворих та консультацій;

  • реєстратура;
  • стерилізаційна;
  • кабінет надання первинної медичної допомоги;
2.Променевої діагностики;

3.Ендоскопії;

4. Відділення додаткових медичних послуг

5.Ультразвукової діагностики;

6.Функціональної діагностики;
7.Клініко-діагностичних та цитоморфологічних досліджень з ПЛР-лабораторією;
8.Кабінет обліку медичної статистики;
9.Інженерний відділ та відділ автоматизованої системи управління;
10.Господарсько-обслуговуюча служба;

11.Кадрова служба.

12.Відділ інфекційного контролю.

 

Досконала сучасна апаратура, висококваліфіковані фахівці, автоматизоване використання комп’ютерної техніки дозволяють здійснити комплексне обстеження пацієнтів та сприяють забезпеченню зворотнього зв’язку між лікарем і пацієнтом.

В діагностичному центрі станом на 30.03.2023 року працює 243 працівники, з них – 105 лікарів, 3 - біологи, 2 - біохіміки, 73 - молодших спеціалістів з медичною освітою, молодших медсестер - 21, інших - 39.

З числа працюючих 3 лікарі мають звання “Заслужений лікар України” (Гушилик Б.І., Буймістр Н.І., Гінгуляк М.О.), 2 лауреати премії ім. Залозецького (Максіян О.І., Білик В.І.), 3 лауреати премії ім.Радзіховського (Гінгуляк М.О., Буймістр Н.І., Білик В.І.), 1 лауреат премії ім.С.Окуневської (Грищенко І.О.), 1 працівник нагороджений Почетною відзнакою Чернівецької обласної ради "За заслуги перед Буковиною" (Марфіна Я.А.), 1 доктор медичних наук (Карлійчук М.А), 6 кандидатів медичних наук (Василинчук Л.І., Гуз Л.О., Гушилик Б.І., Максіян О.І., Марфіна Я.А., Полякова Г.З.), 1 доктор політичних наук, кандидат економічних наук (Бутирська І.В.).

Кваліфікаційні категорії лікарів

Всього лікарів 105, з них: атестовані на кваліфікаційні категорії - вищу - 74, першу - 11, другу - 7.

Атестовано лікарів на підтвердження звання лікар-спеціаліст - 13.

Кваліфікація біологів

Всього 3, з них першої категорії - 1, звання спеціаліст - 1.

Кваліфікація біохіміків

Всього 2, з них вищої категорії - 1, першої категорії - 1.

Кваліфікаційні категорії молодших спеціалістів з медичною освітою

Всього молодших спеціалістів з медичною освітою 73, з них атестовані на кваліфікаційні категорії - вищу - 46, першу - 3, другу - 11.

Зусилля лікарів діагностичного центру спрямовані на виконання Указів Президента України, Національних та регіональних програм, Постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони здоров’я, Департаменту охорони здоров’я.

Щорічно в центрі обстежується до 300 тисяч пацієнтів, яким проводиться біля 1 000 000 обстежень. Питома вага сільського населення серед прийнятих пацієнтів складає 52%. Тільки за один рік роботи лікарі виявляють вперше до 800 об’ємних новоутворень, 80 вроджених вад розвитку плоду.

Враховуючи те, що керівники обласного центру антенатальної охорони плоду та медичної генетики (Максіян О.І.), обласного центру планування сім′ї та репродукції людини (Марфіна Я.А.), завiдувач вiддiлу ендоскопiї (Білик В.І.), та лікар-алерголог (Капорін О.І.) призначені експертами Департаменту охорони здоров"я обласної державної адміністрації - в центрi проводяться переривчастi курси для лiкарiв лiкувально-профiлактичних установ областi та виїзди експертів Департаменту охорони здоров"я обласної державної адміністрації в райони області для надання органiзацiйно- методичної та консультативно-діагностичної допомоги на мiсцях.

В умовах складної демографічної ситуації проблема збереження людського життя на Буковині набуває дедалі більшої актуальності, особливо коли йдеться про життя новонародженої дитини. Забруднення довкілля та загострення несприятливої екологічної ситуації, недотримання здорового способу життя, незбалансоване харчування, погіршення матеріальних умов населення, тягар накопичених генетичних дефектів негативно впливають на генофонд. Народження хворої дитини завжди пов’язане з важкими моральними та матеріальними збитками для сім’ї та суспільства. Здорова дитина – це не лише дар природи, але й велике щастя для батьків, адже міцне здоров’я – це невід’ємна умова благополучного та повноцінного життя.

Саме тому піклування про здоров’я дитини має розпочинатися ще задовго до її народження.

Життя людини починається не після народження, а з моменту запліднення. Плід необхідно сприймати як особистість, яка відчуває і, на жаль, хворіє. За допомогою сучасних методів можна діагностувати стан плода, надавати необхідну допомогу у внутрішньоутробному періоді, проводити ефективну профілактику післяпологових ускладнень.

Сучасні генетичні дослідження засвідчують, що розвитку багатьох вроджених вад можна запобігти, а долю уражених ними дітей покращити.

Станом репродуктивного здоров’я населення області займається центр планування сім’ї. Лікарі центру проводять консультування населення з питань регуляції народжуваності, формування відповідальної дітородної поведінки. Ведеться реєстр жінок, які потребують лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій та реєстр жінок фертильного віку з екстрагенітальною патологією, яким вагітність протипоказана.

Велику роль в проведені обстеження хворих на догоспітальному етапі діагностики захворювань відіграє відділ клініко-діагностичних та цито-морфологічних досліджень. В роботі відділу широко застосовують 173 сучасних методи лабораторних досліджень: біохімічні, гематологічні, імунологічні, цито-морфологічні, гормональні, цито-генетичні та дослідження на рівні лабораторії полімеразно-ланцюгової реакції. За рік відділом обстежується 35000 пацієнтів, яким проводиться близько 600 тис. складних лабораторних досліджень.

Сучасний рівень технічного оснащення відділу ендоскопії та висока кваліфікація спеціалістів дозволяє ефективно використовувати ендоскопічні методи обстеження в ранній діагностиці захворювань, в першу чергу пухлинної природи. До 50% вперше виявленої ендоскопічно онкопатології в області припадає на відділ ендоскопії ОКНП "ЧОМДЦ". Лікарі відділу постійно надають ургентну та невідкладну ендоскопічну допомогу жителям міста та області.

Для надання висококваліфікованої рентгенологічної діагностичної допомоги населенню області використовують методи променевої діагностики із застосуванням комп‘ютерної та магнітно-резонансної томографії, які дають можливість одержувати достовірну інформацію про ту чи іншу патологію. На протязі року проводиться до 20 тисяч рентгенологічних обстежень, із них більше 5 тисяч на комп‘ютерній томографії, біля 3 тисяч обстежень на магнітно-резонансному томографі і у біля 70 % випадків були виявляються патологічні зміни.

Відділ функціональної діагностики проводить комплексне обстеження пацієнтів із захворюваннями серцево–судинної системи, органів дихання і центральної нервової системи з видачею функціонального діагнозу, який допомагає лікарю-клініцисту виставити правильний клінічний діагноз, простежити динаміку перебігу захворювання, а також контролювати стан хворого під впливом медикаментозного лікування. Впроваджено сучасні методики ком’ютерної спірографії, риноманометрії, електронейроміографії, електро-енцефалографії з картуванням, оптичної комп’ютерної капіляроскопії, дуплексного сканування судин шиї, голови та кінцівок та ін. Тільки за 2010 рік було проведено близько 95 тис. досліджень, при цьому виявлено майже 90% випадків патології.

Відділом ультразвукової діагностики проводиться комплексне обстеження пацієнтів із захворюваннями органів черевної порожнини, щитоподібної та молочної залози, сечостатевої системи. Для вимірювання швидкості і напрямку кровотоку в реальному часі, визначення стану судин, здатності їх без перешкод пропускати кров до органів, що обстежуються, використовується дуплексне сканування судин черевної порожнини, судин малого тазу, щитоподібної та молочної залоз, лімфатичних вузлів, м‘яких тканин. Для верифікації діагнозу проводиться через шкірна діагностична пункція щитоподібної та молочної залоз.

Лікарі відділу прийому хворих та консультацій сприяють повному та якісному обстеженню пацієнтів та видають консультативні висновки щодо подальшої тактики обстеження та лікування. Лікарями проводяться діагностичні паралелі з лікарями всіх відділів центру. У складних випадках проводяться консиліуми. Відділ тісно співпрацює з медичними закладами області. При виявленні гострої патології хворі госпіталізуються в лікувально-профілактичні заклади м.Чернівці.

Діагностичний центр являється важливою ланкою в системі охорони здоров‘я області та відіграє значну роль в ранньому виявленні онкологічних захворювань, вроджених вад розвитку та інших, складних в діагностичному плані, захворювань органів та систем людини. Реалізація завдань, поставлених перед центром, дозволяє вирішити на якісно новому рівні питання лікувально-діагностичного процесу в медичних закладах та домагатися кращих результатів у справі охорони здоров‘я населення області.